Skip to main content

AM-GEO AB är ett konsultföretag som jobbar med:
Miljötekniska markundersökningar
Geotekniska markundersökningar (grundläggning)
Enskilda avlopp

Vi erbjuder ett brett spektra av lösningar för såväl företag som privatpersoner.

Kontakta oss

Vi erbjuder följande tjänster

Vi erbjuder ett brett spektra av lösningar för såväl företag som privatpersoner.

Enskilt avlopp

Ska ni bygga en avloppsanläggning eller har ni ett avlopp som inte längre är godkänt?

Miljöprovtagning

Behöver ni hjälp med provtagning av förorenade områden?

Marint

Bygga hus

En geoteknisk fältundersökning behövs till exempel för att avgöra vilken typ av grundläggning som behövs vid nybyggnation av ett hus eller annan byggnad.

Vi erbjuder ett brett spektra av lösningar för såväl företag som privatpersoner.