Foderrörsborrning för installation av grundvattenrör.