Uttorkning av lera

Förändring av vattenhalten i torrskorpelera.