1. 1Enskilt avlopp

  Enskilt avlopp

  Ska ni bygga en avloppsanläggning eller har ni ett avlopp som inte längre är godkänt?

  Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:

  Genom markundersökning bedöma vilken sorts avloppslösning som passar ert hus samt upprätta de dokument som krävs.

  Fylla i ansökan till kommunen.

  Besiktiga en utdömd avloppsanläggning samt ge förslag på kompletteringar för att få avloppet godkänt enligt gällande krav.

  Riskanalyser för utsläpp av avloppsvatten.

  Kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att få en offert.

 2. 2Miljöprovtagning

  Miljöprovtagning

  Behöver ni hjälp med provtagning av förorenade områden? AMGEO har lång erfarenhet av miljöprovtagning och kan erbjuda ett flertal tjänster inom området.

  Vi arbetar med godkänd miljöprovtagning i enlighet med Nordtest och SGF:s riktlinjer.

  Kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att få en offert.

 3. 3Marint

  Marint

  Bottenbesiktningar

  Fotodokumentation

  Sidescan sonar

  Ekolodning / lodning

  Sedimentprovtagning

  Besiktningar

  Sonderingar

 4. 4Bygga hus

  Bygga hus

  En geoteknisk fältundersökning behövs till exempel för att avgöra vilken typ av grundläggning som behövs vid nybyggnation av ett hus eller annan byggnad.

  Geotekniska fältundersökningar utförs vanligtvis med en borrbandvagn med utrustning särskilt anpassad till det aktuella uppdraget. Borrningar utförs och en bedömning av jordens fysikaliska egenskaper sker antingen direkt på plats eller efter att prover lämnats in på labb.

  Nedan exempel på när geotekniska fältundersökningar behövs.

  • Vid husgrundläggning för att bedöma typ av grundläggning

  • För att undersöka djup till fast botten och att ta reda på eventuellt påldjup

  • Vid väg och ledningsdragningar

  • För att få fram bergfritt djup

  • Vid bergkontroller

  • Vid jordartsbedömningar

  • Vid bedömning av grundvattenytor

  • Vid grundvattenrörsinstallationer

  • Vid installation av peglar

   

  Med hjälp av geotekniska fältundersökningar kan man också bedömma risker för skred eller sprickor i husgrunden, tjällyftning i asfalt, kalvande stödmurar etc.


 • Enskilt avlopp

  Enskilt avlopp

  Ska ni bygga en avloppsanläggning eller har ni ett avlopp som inte längre är godkänt?

  Vi kan bland annat erbjuda följande tjänster:

  Genom markundersökning bedöma vilken sorts avloppslösning som passar ert hus samt upprätta de dokument som krävs.

  Fylla i ansökan till kommunen.

  Besiktiga en utdömd avloppsanläggning samt ge förslag på kompletteringar för att få avloppet godkänt enligt gällande krav.

  Riskanalyser för utsläpp av avloppsvatten.

  Kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att få en offert.

 • Miljöprovtagning

  Miljöprovtagning

  Behöver ni hjälp med provtagning av förorenade områden? AMGEO har lång erfarenhet av miljöprovtagning och kan erbjuda ett flertal tjänster inom området.

  Vi arbetar med godkänd miljöprovtagning i enlighet med Nordtest och SGF:s riktlinjer.

  Kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att få en offert.

 • Marint

  Marint

  Bottenbesiktningar

  Fotodokumentation

  Sidescan sonar

  Ekolodning / lodning

  Sedimentprovtagning

  Besiktningar

  Sonderingar

 • Bygga hus

  Bygga hus

  En geoteknisk fältundersökning behövs till exempel för att avgöra vilken typ av grundläggning som behövs vid nybyggnation av ett hus eller annan byggnad.

  Geotekniska fältundersökningar utförs vanligtvis med en borrbandvagn med utrustning särskilt anpassad till det aktuella uppdraget. Borrningar utförs och en bedömning av jordens fysikaliska egenskaper sker antingen direkt på plats eller efter att prover lämnats in på labb.

  Nedan exempel på när geotekniska fältundersökningar behövs.

  • Vid husgrundläggning för att bedöma typ av grundläggning

  • För att undersöka djup till fast botten och att ta reda på eventuellt påldjup

  • Vid väg och ledningsdragningar

  • För att få fram bergfritt djup

  • Vid bergkontroller

  • Vid jordartsbedömningar

  • Vid bedömning av grundvattenytor

  • Vid grundvattenrörsinstallationer

  • Vid installation av peglar

   

  Med hjälp av geotekniska fältundersökningar kan man också bedömma risker för skred eller sprickor i husgrunden, tjällyftning i asfalt, kalvande stödmurar etc.