Torrperiod

Sättningar efter förändrad fukthalt i torrskorpelera.